Dokumentų formos

KVIETIMAS NR. 5

Bendradarbiavimo sutarties forma

Mokėjimo prašymo forma

Paraiškos forma

Patikros vietoje ataskaita

Projekto ataskaita

KVIETIMAS NR. 4

Bendradarbiavimo sutarties forma

Mokėjimo prašymo forma

Paraiškos forma

Patikros vietoje ataskaita

Projekto ataskaita

KVIETIMAS NR. 3

II prioriteto dokumentai

III kvietimo paraiškos forma

III kvietimo projektinis pasiūlymas

Pavyzdinė bendradarbiavimo sutartis

Nemokamų savanoriškų darbų apskaitos lentelė

Mokėjimo prašymo forma

Projekto įgyvendinimo ataskaita

Vietos projekto patikros vietoje ataskaita

 

Kvietimas Nr. 2

I prioriteto dokumentai

Paraiškos forma pagal I prioritetą (.doc)

Projektinis pasiūlymas (.doc)

Pavyzdinė bendradarbiavimo sutartis (.doc)

Nemokamų savanoriškų darbų apskaitos lentelė (.doc)

Mokėjimo prašymo forma (.doc)

Projekto įgyvendinimo ataskaita (.doc)

Vietos projekto patikros ataskaita (kai nemokamas savanoriškas darbas) (.doc)

Vietos projekto patikros vietoje ataskaita (.doc)

II prioriteto dokumentai

II prioriteto paraiškos forma (.doc)

Projektinis pasiūlymas (.doc)

Pavyzdinė bendradarbiavimo sutartis (.doc)

Nemokamų savanoriškų darbų apskaitos lentelė (.doc)

Mokėjimo prašymo forma (.doc)

Projekto įgyvendinimo ataskaita (.doc)

Vietos projekto patikros ataskaita (kai nemokamas savanoriškas darbas) (.doc)

Vietos projekto patikros vietoje ataskaita (.doc)

Kvietimas Nr. 1

Bendrųjų taisyklių dokumentai

Vietos projekto įgyvendinimo ataskaita II prioritetui (bendrųjų taisyklių 1 priedas)

Vietos projekto patikros vietoje ataskaita (bendrųjų taisyklių 2 priedas)

Vietos projekto įgyvendinimo ataskaita I prioritetui (bendrųjų taisyklių 3 priedas)

I prioriteto dokumentai

Vietos projekto paraiškos forma (I prioritetas 1 priedas)

Vietos projekto įgyvendinimo bendradarbiavimo sutartis (I prioritetas 2 priedas)

Nemokamo savanoriško darbo laiko apskaitos lentelė (I prioritetas 3 priedas)

Mokėjimo prašymo forma (I prioritetas 4 priedas)

Vietos projekto vykdymo sutartis (I prioritetas 5 priedas)

II prioriteto dokumentai

Vietos projekto paraiškos forma (II prioritetas 1 priedas)

Vietos projekto vykdymo sutartis (II prioritetas 2 priedas)

Vietos projekto įgyvendinimo bendradarbiavimo sutartis (II prioritetas 3 priedas)

Nemokamo savanoriško darbo laiko apskaitos lentelė (II prioritetas 4 priedas)

Mokėjimo prašymo forma (II prioritetas 5 priedas)