Bendruomenių sąrašas

Rietavo savivaldybės duomenimis, savivaldybėje yra susikūrę 13 kaimo bendruomenių organizacijų. Bendruomenių organizacijos vis aktyviau dalyvauja vietos plėtros procesuose. Organizuotos bendruomenės yra vienas pagrindinių atviros visuomenės veiksnių.

Bendruomenės ir bendruomenių pirmininkai

Eil. Nr.

Bendruomenės pavadinimas

Pirmininko(ės) vardas, pavardė

El. paštas

Telefono numeris

1.

Giliogirio bendruomenė

Vanda Deltuvienė

davan.vanda@gmail.com

+ 370 671 46294

2.

Daugėdų bendruomenė

Edita Jasienė

jasieneedita45@gmail.com

+ 370 662  45 677

3.

„Mūsų Labardžiai“

Ona Jocienė

jociukgi@yahoo.com

+ 370 680  19 494

4.

Pelaičių bendruomenė

Vida Bukienė

bukienev@gmail.com

+ 370 678 39 528

5.

Medingėnų bendruomenė „Medinga“

Irena Bagdonienė

irenabagdoniene66@gmail.com

+ 370 610  64 879

6.

Tverų bendruomenė

Aurimas Puidokas

aur.puid@gmail.com

+ 370 699 39 258

7.

Vatušių bendruomenė

Virginija Vasiliauskienė

vatusiu.bendruomene@gmail.com

+ 370 615 95 690

8.

Liolių bendruomenė

Mindaugas Marozas

minmaro@gmail.com

+ 370 676  23 074

9.

Žadvainų kaimo bendruomenė

Vida Ringienė

vidaringiene@gmail.com

+ 370 618 37 830

10.

Budrikių kaimo bendruomenė

Daiva Rimkuvienė

r.daivaa@gmail.com

+ 370 618  66 264

11.

Bendruomenė „Kaimynija“

Zita Stankienė

zitastankiene@gmail.com

+ 370 615  58 612

12.

Girėnų bendruomenė

Stasys Bukys

s.bukys@gmail.com

+ 370 608 67 085

 

 

 

 

 

 

Asociacijų pagrindais veikia apie 20 visuomeninių organizacijų, iš jų 5 jaunimo organizacijos:


  1. Rietavo savivaldybės jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjunga „Rietavo apskritasis stalas“;
  2. Rietavo savivaldybės jaunimo organizacija „Progresas“;
  3. Rietavo skautai;
  4. Rietavo šaulių 3-oji kuopa;
  5. Žemaitijos kolegijos studentų atstovybė.
  6. Rietavo atviras jaunimo centras

 

Rietavo savivaldybėje yra veikiančių ir neformalių jaunimo grupių, kurios taip pat sistemingai įgyvendina savo iniciatyvas meno, laisvalaikio užimtumo srityse.