Vykdomi projektai


Kov 15, 2020

Pagrindinis projekto tikslas - paskatinti gyventojų užimtumą per verslumo ugdymą ir įsidarbinimo galimybių Rietavo mieste gerinimą.

Projektu norima paskatinti aktyvesnį bendruomenių ir visų gyventojų teikiančių paslaugas, gaminančių ir parduodančių produktus ar prekes įsitraukimą, skatinti tarpusavio bendradarbiavimą tarp vietos gamintojų, verslo įstaigų, savivaldybės ir bendruomenės, taip sudarant galimybę tokias paslaugas teikiantiems keistis gerąja patirtimi, gauti mokymus, tobulinti ir plėsti savo turistines paslaugas ar prekes, jas reklamuoti žiniasklaidoje, renginiuose ir kt. priemonėmis.