Vietos projektų įgyvendinimo taisyklės

Kvietimas Nr. 5

1. VIDAUS TVARKOS APRAŠAS

2. (AKTUALI REDAKCIJA 2015.05.20) SPECIALIOSIOS TAISYKLĖS PAREIŠKĖJAMS, TEIKIANTIEMS VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS PAGAL VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS „RIETAVO SAVIVALDYBĖS KAIMO VIETOVIŲ PLĖTROS STRATEGIJA“ PRIORITETO „BENDRUOMENIŲ GYVENIMO KOKYBĖS GERINIMAS“ PRIEMONĘ „KAIMO GYVENTOJŲ AKTYVINIMAS, BENDRUOMENINIŲ INICIATYVŲ SKATINIMAS“ IR „KAIMO PAVELDO, TURIZMO BEI AMATŲ PLĖTOJIMAS“

2. SPECIALIOSIOS TAISYKLĖS PAREIŠKĖJAMS, TEIKIANTIEMS VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS PAGAL VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS „RIETAVO SAVIVALDYBĖS KAIMO VIETOVIŲ PLĖTROS STRATEGIJA“ PRIORITETO „BENDRUOMENIŲ GYVENIMO KOKYBĖS GERINIMAS“ PRIEMONĘ „KAIMO GYVENTOJŲ AKTYVINIMAS, BENDRUOMENINIŲ INICIATYVŲ SKATINIMAS“ IR „KAIMO PAVELDO, TURIZMO BEI AMATŲ PLĖTOJIMAS“

Kvietimas Nr. 4

1. VIDAUS TVARKOS APRAŠAS

2. SPECIALIOSIOS TAISYKLĖS PAREIŠKĖJAMS, TEIKIANTIEMS VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS PAGAL VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS „RIETAVO SAVIVALDYBĖS KAIMO VIETOVIŲ PLĖTROS STRATEGIJA“ PRIORITETO „BENDRUOMENIŲ GYVENIMO KOKYBĖS GERINIMAS“ PRIEMONĘ „KAIMO GYVENTOJŲ AKTYVINIMAS, BENDRUOMENINIŲ INICIATYVŲ SKATINIMAS“ IR „KAIMO PAVELDO, TURIZMO BEI AMATŲ PLĖTOJIMAS“

Kvietimas Nr. 3

1. (AKTUALI REDAKCIJA 2014.08.21)VIDAUS TVARKOS APRAŠAS

2. VIDAUS TVARKOS APRAŠAS

3.(AKTUALI REDAKCIJA 2014.08.21) SPECIALIOSIOS TAISYKLĖS PAREIŠKĖJAMS, TEIKIANTIEMS VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS PAGAL VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS „RIETAVO SAVIVALDYBĖS KAIMO VIETOVIŲ PLĖTROS STRATEGIJA“ PRIORITETO „BENDRUOMENIŲ GYVENIMO KOKYBĖS GERINIMAS“ PRIEMONĘ „KAIMO GYVENTOJŲ AKTYVINIMAS, BENDRUOMENINIŲ INICIATYVŲ SKATINIMAS“ IR „KAIMO PAVELDO, TURIZMO BEI AMATŲ PLĖTOJIMAS“

4. SPECIALIOSIOS TAISYKLĖS PAREIŠKĖJAMS, TEIKIANTIEMS VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS PAGAL VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS „RIETAVO SAVIVALDYBĖS KAIMO VIETOVIŲ PLĖTROS STRATEGIJA“ PRIORITETO „BENDRUOMENIŲ GYVENIMO KOKYBĖS GERINIMAS“ PRIEMONĘ „KAIMO GYVENTOJŲ AKTYVINIMAS, BENDRUOMENINIŲ INICIATYVŲ SKATINIMAS“ IR „KAIMO PAVELDO, TURIZMO BEI AMATŲ PLĖTOJIMAS“

Kvietimas Nr. 2

1. Vidaus tvarkos aprašas (.doc)

2. Specialiosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal vietos plėtros strategijos „Rietavo savivaldybės kaimo vietovių plėtros strategija prioriteto „Bendruomenių gyvenimo kokybės gerinimas“ priemonę „Kaimo gyventojų aktyvinimas, bendruomeninių iniciatyvų skatinimas“ ir „Kaimo paveldo, turizmo bei amatų plėtojimas“ (.doc)

3. Vietos veiklos grupės „rietavo iniciatyvos“ vietos plėtros strategijos „Rietavo savivaldybės kaimo vietovių plėtros strategija“ prioriteto „Kaimo gyvenimo sąlygų gerinimas, didinant viešosios aplinkos patrauklumą“ priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ specialiosios taisyklės (.doc)

Kvietimas Nr. 1

1. Bendrosios taisyklės pareiškėjams,  teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal vietos plėtros strategiją „Rietavo savivaldybės kaimo vietovių plėtros strategija“ (.doc)

2. Specialiosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal vietos plėtros strategijos „Rietavo savivaldybės kaimo vietovių plėtros strategija prioriteto „Bendruomenių gyvenimo kokybės gerinimas“  priemones „Kaimo gyventojų aktyvinimas, bendruomeninių iniciatyvų skatinimas“ ir „Kaimo paveldo, turizmo bei amatų plėtojimas“ (.doc)

3. Vietos veiklos grupės „Rietavo iniciatyvos“ vietos plėtros strategijos „Rietavo savivaldybės kaimo vietovių plėtros strategija“ prioriteto „Kaimo gyvenimo sąlygų gerinimas, didinant viešosios aplinkos patrauklumą“ priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ specialiosios taisyklės (.doc)