Vietos veiklos grupės „Rietavo iniciatyvos“ valdymas

Pavardė, vardas, amžius

Atstovaujamas sektorius

Kontaktai

1. Antanas Aužbikavičius

Vietos valdžia

Tel. 8 698 49695

a.auzbikavicius@rietavas.lt

2. Egidijus Gricius

Vietos valdžia

Tel. 8 610 42863

griciui@hotmail.com

3. Angelė Arienė

Socialiniai partneriai

Tel. 8 616 72602

angele.ariene@gmail.com

4. Irena Kirklienė

Verslas

 

 

5. Andrius Mickus

Verslas

Tel. 8 618 81137

info@alkosukis.lt

6. Irena Bagdonienė

Socialiniai partneriai

Tel 8 610 64879

medinga@yahoo.com

7. Lukas Bumblys

Socialiniai partneriai

Tel .8 625 85692

l.bumblys@gmail.com

8. Danėlė Grauslienė

Socialiniai partneriai

Tel. 8 618 34413

daniele.grausliene@gmail.com

9. Albinas Maslauskas

Socialiniai partneriai

Tel. 8 686 22908

albinas@plungeslaguna.lt

10. Ona Jocienė

Socialiniai partneriai

Tel. 8 680 19494

jociukgi@yahoo.com

11. Alvyra Andrijauskienė

Socialiniai partneriai

Tel. 8 675 14733

a.andrijauskiene@gmail.com