VVG „Rietavo iniciatyvos“ valdybos nariai ir kontaktinė informacija

Vietos veiklos grupės „Rietavo iniciatyvos“ (toliau – VVG „Rietavo iniciatyvos“) valdymą ir valdymo sistemą reglamentuoja įstatai.

VVG „Rietavo iniciatyvos“ vienija 19 narių, kurie atstovauja įvairias VVG teritorijos organizacijas. Vietos veiklos grupėje atstovaujamos organizacijos ir jų deleguoti nariai yra tiesiogiai susieti su kaimo plėtra ir jos įgyvendinimu.

VVG „Rietavo iniciatyvos“ visuotinis narių susirinkimas išrinko 11 narių VVG valdybą, kurioje įvairių sektorių atstovavimas atitinka LEADER metodo keliamus reikalavimus. Iš 11 VVG „Rietavo iniciatyvos“ valdybos narių 6 (55 proc.) atstovauja socialinius partnerius, 2 nariai (18 proc.) – vietos valdžią ir 3 (27 proc.) – verslo sektorių. VVG valdyboje išlaikyta lyčių pusiausvyra – 6 moterys ir 5 vyrai (santykis 55 : 45). Taip pat VVG valdyboje yra vienas narys iki 25 metų amžiaus.

VVG valdymo struktūra

  • Aukščiausias Vietos veiklos grupės organas yra jos narių visuotinis susirinkimas.

  • Kolegialus Vietos veiklos grupės valdymo organas – valdyba.

  • Vienasmenis Vietos veiklos grupės valdymo organas – pirmininkas.

Įstatuose tuo pačiu apibrėžiamos kiekvieno valdymo organo funkcijos ir veiklos ribos.

 

VVG „Rietavo iniciatyvos“ nariai

 

Eil. Nr.

Narys

Atstovas

1.

Medingėnų kaimo bendruomenė „Medinga“

Irena Bagdonienė

2.

Tverų bendruomenė

Danėlė Grauslienė

3.

Rietavo – Saerbecko partnerystės draugija „Kelias“

Albinas Maslauskas

4.

Kaimo bendruomenė „Mūsų labardžiai“

Ona Jocienė

5.

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“

Angelė Arienė

6.

Jaunimo organizacija „Rietavo apskritasis stalas“

Lukas Bumblys

7.

Trečiojo amžiaus universitetas

Alvyra Andrijauskienė

8.

Žadvainių kaimo bendruomenė

Vida Ringienė

9.

Giliogirio bendruomenė

Stasys Norvilas

10.

Budrikių bendruomenė

Daiva Rimkuvienė

11.

Vatušių bendruomenė

Rasa Pociuvienė

12.

Rietavo moterų užimtumo centras

Aušra Dockevičiūtė

13.

Pelaičių bendruomenė

Vida Bukienė

14.

Rietavo savivaldybės administracija

Antanas Aužbikavičius

15.

Egidijus Gricius

16.

Asta Globienė

17.

Antanas Zalepūgas

18.

MB „Alkos ūkis“

Andrius Mickus

19.

Ūkininkas

Stasys Vaičikauskas

20.

VšĮ Rietavo verslo informacijos centras

Laima Dockevičienė

21.

Ūkininkė

Birutė Fiodorova

22.

VšĮ „Rietavo žirgynas“

Ričardas Astrauskas

23.

Ūkininkas

Virgilijus Bizauskas

24.

Šv. Arkangelo Mykolo parapija

Antanas Gutkauskas

25.

Giliogirio dvaras

Saulius Kaveckas

26.

„Liolių sporto klubas“

Vytautas Jonušas

27.

„Bičių ūkis“

Nijolė Mileškienė