Įgyvendinami projektai

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas

Įgyvendinimo laikotarpis

Paramos sutartis

Paramos suma

Projekto tikslas

1.

"Rietavo savivaldybės kaimo vietovių plėtros strategija"

2010.06.01 - 2015.09.02

4VP-KE-10-1-001513-PR001

5 760 000,00

Strategijos tikslas - gyvenimo kokybės kaimo vietovėse gerinimas, kaimo ekonomikos įvairinimas, skatinant vietos iniciatyvas ir partnerystę. VVG "Rietavo iniciatyvos siekia įtvirtinti naują požiūrį į kaimo plėtrą, kai strateginiai sprendimai priimami remiantis vietos žinojimu ir partneryste. Strategijoje siekiama įgyvendinti integruotą požiūrį į kaimo plėtrą - subalansuoti plėtojant tiek ekonominį, tiek socialinį, tiek gamtosauginį sektorių.

2.

„VVG „Rietavo iniciatyvos“ narių ir potencialių projektų vykdytojų gebėjimų ugdymas

2010.12.28 - 2013.07.31

4PV-KE-10-1-004341

160 000,00

Projektas bus įgyvendintas VVG „Rietavo iniciatyvos“ teritorijoje (Rietavo savivaldybėje). Projekto tikslas – VVG potencialių projektų vykdytojų ir konsultantų gebėjimų ugdymas efektyviam projektų vykdymui. Pagrindinė nauda – efektyvus vietos plėtros strategijos „Rietavo savivaldybės kaimo vietovių plėtros strategija“ įgyvendinimas.

3.

„Pieno kelias: nuo vietos gamintojo iki vartotojo“

2014.07.04 - 2015.05.31

4TT-KE-13-1-0002

338 334,00 Lt

Sukurti „ pieno gamybos ir kaimo turizmo mini klasterį“, apimantį 4 VVG teritorijas; Gerinti gyvenimo kokybę, sudarant prielaidas didesniam vietos gyventojų užimtumui; Ugdyti vietos gyventojų verslumo gebėjimus, skatinti bendradarbiavimą kuriant konkurencingus vietos produktus ir paslaugas; Skleisti bendradarbiavimo kaimo plėtros srityje gerąją patirtį.