VVG vizija ir misija

VVG „Rietavo iniciatyvos“ vizija

Plėtojantis verslams ir paslaugoms, gerėjant viešajai infrastruktūrai, gyventojams aktyviau įsitraukiant į kaimo plėtros procesus, VVG „Rietavo iniciatyvos“ veiklos teritorijoje gyvenantys žmonės turės didesnes ekonominės, socialinės bei kultūrinės raiškos galimybes.

Rietavo VVG veiklos teritorijoje bus sukurta darbui, gyvenimui bei poilsiui patrauklesnė aplinka, sustiprės vietos patriotizmas, jaunimo noras gyventi kaime.

VVG „Rietavo iniciatyvos“ misija

VVG „Rietavo iniciatyvos“, savo veiklą grindžia partnerystės, lygių galimybių, „iš apačios į viršų“ principais. Atstovaudama visoms kaimo plėtrai neabejingoms vietos organizacijoms, VVG bendromis pastangomis siekia įgyvendinti integruotą požiūrį į kaimo plėtrą, ieško veiksmingų kaimo žmonių gyvenimo kokybės bei gyvenimo sąlygų gerinimo būdų.

VVG „Rietavo iniciatyvos“ vertybės

• Tolerantiškumas;
• Partnerystė;
• Atvirumas, prieinamumas;
• Novatoriškumas;
• Aktyvumas, iniciatyvumas;
• Patriotiškumas;
• Realistiškumas;
• Pasitikėjimas;
• Teisingumas;
• Savanoriškumas;
• Atsakomybė ir įsipareigojimas.