VVG Lietuvoje

Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupė http://www.plungesvvg.lt/

Kupiškio rajono vietos veiklos grupė http://www.kvvg.lt/

Telšių rajono vietos veiklos grupė http://www.telsiuvvg.lt/

Kėdainių vietos veiklos grupė www.kedainiuvvg.lt

Trakų krašto vietos veiklos grupė www.trakuvvg.lt

Vietos veiklos grupė "Pajūrio kraštas"  www.pajuriokrastas.lt

Zarasų savivaldybės vietos veiklos grupė www.zarasuvvg.lt

Alytaus r. vietos veiklos grupė www.alytausrvvg.lt

Anykščių r. vietos veiklos grupė www.anyksciuvvg.lt