Naujienos


Lie 22, 2019

Konferencijos tikslas įkvėpti, suteikti informacijos, žinių ir idėjų, pasitikėjimo, apie bendradarbiavimą ir jo galimybes. Kaip veikdami kartu galime pagerinti gyventojų užimtumą, verslumą ir įsidarbinimo galimybes Rietavo mieste.

Pakvietėme pranešėjus turinčius didelę asmeninę ir profesinę patirtį, kurie kiekvienas yra savo srities žinovas, ekspertas. Pranešėjai pateiks praktinių įgūdžių, patarimų, kuriuos galėsite nedelsdami pritaikyti savo veiklose, gyvenime.

Registracijos forma - http://bit.ly/2LUDSH2.


Bir 1, 2019

Telšių rajono vietos veiklos grupė kviečia į informacinį renginį, skirtą strategijos „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“ paprasto kvietimo Nr. 7 priemonės „Žemės ūkio verslo plėtra“ veiklos srities „Parama žemės ūkio verslo plėtrai“ ir priemonės „Parama atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimui ir (arba) energijos efektyvinimo didinimui“ bei priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ finansavimo sąlygoms pristatyti ir aptarti (darbotvarkė).


Kov 28, 2019

Vadovaujantis Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) vyriausiojo patarėjo, pavaduojančio direktorių 2019 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. 2V-67 (1.4) „Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo savivaldybėse 2019 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“, 2019 m. kovo 23 d. paskelbtu Teisės aktų registre Jaunimo  savanoriškos tarnybos programų finansavimo savivaldybėse 2019 metais konkursas (toliau – Konkursas).


Kov 20, 2019

2019 m. kovo 20 d. 14.00 val. Rietavo turizmo ir verslo informacijos centro konferencijų salėje.

Seminaro tema - Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniuįgyvendinimas.


Kov 7, 2019

Projektas skirtas įgyvendinti 2016-2022 m. Rietavo miesto vietos plėtros strategijos

1. Tikslą: paskatinti gyventojų užimtumą per verslumo ugdymą ir įsidarbinimo galimybių Rietavo mieste gerinimą;

1.1. Uždavinį: skatinti smulkaus, bendruomeninio ir socialinio verslo kūrimą ir plėtrą Rietavo mieste;

1.1.4. Veiksmą Bendradarbiaujant su VVG „Rietavo iniciatyvos“, plėtoti turizmo paslaugų srityje veikiančių įstaigų ir organizacijų bendradarbiavimo tinklą, siekiant paskatinti gyventojų įsitraukimą į turizmo sektorių.


Sau 3, 2019

Primename, kad vertinant metines ataskaitas už 2018 metus, jei yra nepilni kontrolės metai, Paramos gavėjas neteikia VVG užbaigto projekto metinės ataskaitos už tuos kalendorinius metus, kuriais baigiasi projekto priežiūra. Tokiu atveju VVG vertina paramos gavėjo įsipareigojimus bei rodiklius.


Sau 5, 2018
Telšių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“  priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 6.)  veiklos sritis

Sau 3, 2018
Socialinio verslo plėtra Lietuvoje įgauna pagreitį – 2015 metais Ūkio ministro patvirtinta socialinio verslo koncepcija 2017 metais virto Socialinio verslo plėtros įstatymo projektu, kurį tikimasi priimti kitąmet, o „Versli Lietuva“ vystomos socialinio verslo ekosistemos dėka visoje šalyje auga socialinio verslo iniciatyvų skaičius.

Grd 21, 2017
2017 m. gruodžio 8 dieną vietos veiklos grupė „Rietavo iniciatyvos“ dalyvavo Rietavo savivaldybės bendruomeninių šeimos namų organizuojamoje prieškalėdinėje mugėje. Mugėje dalyvavo įvairių sričių amatininkai: mezginiai bei įvairūs nėriniai, siuviniai, duonos-pyragų kepėjai, prieskoniai ir medus, parfumerija, knygos, medžio dirbiniai, kalėdinės puokštės ir vainikai.​

Spa 26, 2017
Trumpėjant dienoms ir ilgėjant tamsiajam laikotarpiui, viena iš svarbiausių temų tampa pėsčiųjų saugumas. Sniegas, lietus, nuolatiniai šalčiai ir ypatingai trumpas šviesus paros metas apsunkina eismo sąlygas, todėl, nors ir pasirinkus saugų greitį, stabdymo kelias pailgėja, o tai lemia vis atsinaujinantį nelaimių skaičių.

<< <  Puslapis 2 iš 38  > >>