Kvietimai dalyvauti konkursuose

Lie 28, 2020

Kviečiame Jus registruotis į liepos ir rugpjūčio mėnesį vyksiančius mokymus


Vietos veiklos grupė „Rietavo iniciatyvos“ įgyvendina projektą „Veik Rietave“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-08-0005, kuriuo siekia skatinti smulkaus, bendruomeninio ir socialinio verslo kūrimą bei plėtrą Rietavo mieste, plėtojant turizmo paslaugų srityje veikiančių įstaigų ar organizacijų bendradarbiavimą, siekiant skatinti gyventojų įsitraukimą į turizmo sektorių.

Kvietimas atsisiuntimui

Turizmo paslaugų ir produktų prototipus sukurti bei išvystyti padės vietos veiklos grupės „Rietavo iniciatyvos“ organizuojami mokymai.

Mokymų temos ir grafikas:

  • „Marketingas“ – 2020 m. liepos mėn. 31 d.;
  • „Klientų aptarnavimas“ – 2020 m. rugpjūčio mėn. 06 d.;
  • „Efektyvus bendradarbiavimas“ – 2020 m. rugpjūčio mėn. 18 d.;
  • „Tautinio paveldo sertifikavimas“ – 2020 m. rugpjūčio mėn. 25 d.

Mokymus ves: išskirtinio formato mokymus vedanti verslininkė Vilma Zalanskaitė, kuri dalinasi savo stipria 20 metų praktine verslų kūrimo patirtimi, pastačiusi ant kojų ne viena verslą ir verslininką; mokymus vedanti moksilninkė Vilma Atkočiūnienė, kuri daugaiu nei 20 metų atlieka tyrimus kaimo vietovių pokyčių valdymo, vietos maisto sistemų, trumpųjų maisto tiekimo grandinių organizavimo srityje. Mokymų dalyviams bus suteikti pažymėjimai. Mokymų vertė – 417,00 EUR/asmeniui (tikslinei grupei mokymai – nemokami).

Kviečiame tikslinę grupę – jaunas įmones, viešąsias įstaigas, asociacijas arba savarankiškai dirbančius asmenis pagal pažymą ar verslo liudijimą, pradėjusius savo veiklą Rietavo mieste (registruotus Rietavo mieste arba turinčius patalpų nuomos sutartis Rietavo mieste) ne anksčiau kaip prieš dvejus metus, registruotis į mokymus. Mokymuose gali dalyvauti įmonių steigėjai, vadovai, darbuotojai, valdymo organų atstovai.

Mokymai vyks:

Vietų skaičius ribotas, todėl bus vykdoma atranka. Rietavo miesto vietos veiklos grupės darbuotojai susisieks ir informuos Jus iš anksto apie atrankos rezultatus. Kilus papildomiems klausimams, susisiekti aukščiau nurodytais kontaktais.

Finansuojama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Projekto vykdytojas – Rietavo miesto vietos veiklos grupė.

http://rietavovvg.lt