Naujienos

Kov 7, 2019

Projektas VEIK RIETAVE 08.6.1-ESFA-V-911-08-0005


Projektas skirtas įgyvendinti 2016-2022 m. Rietavo miesto vietos plėtros strategijos

1. Tikslą: paskatinti gyventojų užimtumą per verslumo ugdymą ir įsidarbinimo galimybių Rietavo mieste gerinimą;

1.1. Uždavinį: skatinti smulkaus, bendruomeninio ir socialinio verslo kūrimą ir plėtrą Rietavo mieste;

1.1.4. Veiksmą Bendradarbiaujant su VVG „Rietavo iniciatyvos“, plėtoti turizmo paslaugų srityje veikiančių įstaigų ir organizacijų bendradarbiavimo tinklą, siekiant paskatinti gyventojų įsitraukimą į turizmo sektorių.

Projektas orientuotas į gyventojų įsitraukimo į turizmo sektorių per tinklo tarp Rietavo miesto ir VVG „Rietavo iniciatyvos“ teritorijoje veikiančių viešojo sektoriaus institucijų, NVO ir verslo subjektų sukūrimą.

Projektu norima paskatinti aktyvesnį bendruomenių ir visų gyventojų teikiančių paslaugas, gaminančių ir parduodančių produktus ar prekes įsitraukimą, skatinti tarpusavio bendradarbiavimą tarp vietos gamintojų, verslo įstaigų, savivaldybės ir bendruomenės, taip sudarant galimybę tokias paslaugas teikiantiems keistis gerąja patirtimi, gauti mokymus, tobulinti ir plėsti savo turistines paslaugas ar prekes, jas reklamuoti žiniasklaidoje, renginiuose ir kt. priemonėmis.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, Valstybės biudžeto bei Rietavo savivaldybės biudžeto.

Projekto teritorija - Rietavo miestas ir besiribojanti teritorija.

Projekto trukmė 1 metai, iki 2019 lapkričio 27 d.