Naujienos


Sau 19, 2012

Vietos veiklos grupė „Rietavo iniciatyvos“ pagal vykdomą projektą „VVG „Rietavo iniciatyvos“ narių ir potencialių projektų vykdytojų gebėjimų ugdymas“, organizuoja mokomuosius renginius VVG „Rietavo iniciatyvos“ nariams ir potencialiems vietos projektų vykdytojams.

Norinčius dalyvauti renginiuose, prašome registruotis likus vienai dienai iki mokomojo renginio 17.00 val. tel. 8 448 68202, el. paštu rietavoiniciatyvos@rietavovic.lt ir/arba administratore@rietavovvg.ltbuhaltere@rietavovvg.lt arba adresu Oginskių g. 8. Dalyvių skaičius ribotas.


Sau 18, 2012

Skelbiame vietos veiklos grupės „Rietavo iniciatyvos“ „Rietavo savivaldybės kaimo vietovių plėtros strategija“ kvietimo teikti vietos projektų paraiškas nr. 1 vietos projektų paraiškų tinkamumo skirti lėšas suvestinę.

Pridedama: Suvestinė (.doc)


Sau 12, 2012

Labardžių bendruomenė įvykdė projektą „Stiprinkim draugystę per krašto pažinimą“.

Straipsnį apie projektą bei nuotraukas iš konferencijos galite rasti paspaudę šią nuorodą.


Sau 4, 2012

Projekto pavadinimas “Rietavo iniciatyvos” įvaizdžio formavimas

 

Projekto trukmė 2011 08 01 – 2012 06 01

Projekto vertė 20 000,00 Lt

Pagrindinis projekto tikslas – įdiegti naujas ir geresnės kokybės priemones ir metodus pagerinant VVG veiklos efektyvumą.

Projekto uždaviniai:

  • VVG aplinkos analizė;

  • Atnaujinti turimą programinę įrangą;

  • Sukurti vidutinės apimties duomenų bazių valdymo sistemą kuri atliktų VVG “Rietavo iniciatyvos” narių ir administracijos poreikius, produktyviam projektų administravimui.

  • Suorganizuoti teminį susitikimą;

  • Pateikti ataskaitas, mokėjimo prašymus;

  • Viešinti projekto veiklas, vietos spaudoje;

Projekto naudingumas: projektas bus naudingas kaimo plėtros dalyviams, VVG nariams ir administracijos asmenims. Jie išmoks sukurti, atnaujinti ir prisitaikyti savo poreikiams duomenų bazes. Taip pat bus sudarytos sąlygos efektyviam darbui, atnaujinat organizacijos kompiuterinę programinę sistemą. Operatyviau ir vaizdžiau pateikiant atnaujintas ataskaitas ir informaciją apie organizaciją, bus stiprinama partnerystė tarp kaimo plėtros dalyvių. Turint susistemintą bendruomenių pagrindinę veiklos informaciją bus nuolat ir laiku primenama, padedama bendruomenėms nepavėluoti pateikti dokumentus, susitvarkyti vidaus tvarką, taip bus skatinamas bendradarbiavimas.

Svetainė sukurta pagal projektą- “Rietavo iniciatyvos” įvaizdžio formavimas

Projektą remia - Nacionalinis Kaimo tinklas

Projektą finansuoja – Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybė.

Svetainę galite pasiekti paspaudę šią nuorodą: http://www.rietavovvg.lt/sistema/


Lap 17, 2011

Informuojame apie administracinės atitikties vertinimo reikalavimus atitikusias vietos projektų paraiškas.

Pridedama:

Administracinės atitikties vertinimo reikalabimus atitikusių vietos projektų paraiškų sąrašas (.doc)


Lap 16, 2011

Asociacija VVG „Rietavo iniciatyvos“ yra savanoriška organizacija, veikianti Rietavo savivaldybės teritorijoje, atstovaujanti įvairių kaimo gyventojų grupių interesus.

VVG „Rietavo iniciatyvos“ bendras strateginis tikslas – apjungti įvairių vietos organizacijų, institucijų ir kitų kaimo plėtros dalyvių pastangas ir suteikti jiems papildomas galimybes įtakoti pasikeitimus, gerinančius kaimo vietovių gyventojų gyvenimo kokybę.

VVG „Rietavo iniciatyvos“ įgyvendina projektą „Rietavo savivaldybės kaimo vietovių plėtros strategija“ Nr. 4VP-KE-10-1-0001513-PR001, finansuojamą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto.

VVG „Rietavo iniciatyvos“ reikalingas darbuotojas, projektų administratoriaus (-ės) pareigoms užimti.


Lap 14, 2011

FOTO KONKURSAS !!!

Jei esi kūrybingas, talentingas foto menininkas, galintis atskleisti žmogaus ir kaimo raidos tendencijas dinamiškoje visuomenėje kviečiame dalyvauti foto konkurse tema:

 

,ŽMOGUS – KAIMAS – LAIKAS“


Spa 4, 2011

Informuojame, kad 2011 metų rugsėjo 30 dieną baigėsi kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 1, pagal „Rietavo savivaldybės kaimo vietovių plėtros strategiją“, terminas. Vietos veiklos grupei "Rietavo iniciatyvos" iš viso pateikta 12 paraiškų.

VVG „Rietavo iniciatyvos“ gautų veiklos projektų sąrašas

 


Rgp 29, 2011
Žemiau pateikiamas 2011 m. rugpjūčio 29 dieną sveitainėje įvykdytų pakeitimų sąrašas.

Rgp 17, 2011

Šių metų rugpjūčio 18 dieną (ketvirtadienį) 13.00 val., Laisvės a. 3, Rietavo savivaldybės salėje, Vietos veiklos grupė „Rietavo iniciatyvos“ (Rietavo VVG) kviečia potencialius pirmojo kvietimo, pagal VVG „Rietavo iniciatyvos“ vietos plėtros strategiją „Rietavo savivaldybės kaimo vietovių plėtros strategiją“ Nr. 4PV-KE-10-1-001513-PR001, (priemonė įgyvendinama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programos krypties „Leader metodo įgyvendinimas“ priemonės „Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas“) projekto pareiškėjus į informacinį sklaidos renginį, kurio metu bus pristatytos pagrindinės paraiškų pateikimo sąlygos ir reikalavimai, apie bendradarbiavimo galimybes kalbės Plungės darbo biržos atstovai, apie verslumo skatinimo programas ir kt. Lietuvos kredito unijų atstovė.


<< <  Puslapis 37 iš 39  > >>