Naujienos

Sau 11, 2011

Valdybos narių susirinkimas


VVG „RIETAVO INICIATYVOS“ VALDYBOS NARIŲ SUSIRINKIMAS

Pranešame, kad  š.m. sausio mėn. 14 d. 10.00 val. kviečiamas Vietos veiklos grupės „Rietavo iniciatyvos“ valdybos narių susirinkimas. Susirinkimas vyks Oginskių g. 8, Rietave, VšĮ „Rietavo verslo informacijos centro“ konferencijų salėje.

 

Darbotvarkė:

1.      Dėl Rietavo savivaldybės kaimo vietovių plėtros strategijos eigos.

2.      Dėl VVG „Rietavo iniciatyvos“ parengtų projektų patvirtinimo.

3.      Dėl komitetų (bendruomenių, jaunimo, moterų ir kt.) darbo planų sudarymo.

4.      Einamieji klausimai

Pirmininkas     Albinas Maslauskas