Vykdomi projektai

Kov 15, 2020

„Verslumo kompetencijų ugdymas Rietave“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0513


Projekto tikslas – Rietavo miesto gyventojams suteikti galimybę įgyti verslumo kompetencijų, padedančių pradėti ir užauginti verslą bei būti aktyviems dabartinėje darbo rinkoje. Taip pat šiuo projektu norima aktyviai skatinti Rietavo miesto gyventojų dalyvavimą mokymuose ir leisti suprasti, jog mokymasis ir tobulėjimas yra nepertraukiamas procesas.

Projekto uždavinys – įgyvendinti verslumo ugdymo programą Rietavo miesto gyventojams.

Rezultatas: mokymai ir konsultacijos Rietavo miesto gyventojams (15), kurių metu dalyviai įgaus teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, padedančių įsidarbinti bei įsitvirtinti darbo rinkoje. Taip pat projektas skatins savanorystę, nes projekte savanorystę atliks 3 savanoriai.

Projekto vykdytojasVietos veiklos grupė „Rietavo iniciatyvos“.

Planuojama projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2021 m. gruodžio mėn. 04 d.

Bendra šio projekto vertė – 23 305,29 EUR, iš kurių 18 527,71 EUR skirta iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioritetą „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“.

www.esinvesticijos.lt